Menu
 

 

 
 
video zo Zasadnutia obecného zastupitežstva 2014-2018

 

3. zasadnutie OZ -1.čas - 30.3.2015

Zasadnutie Termín  vežkos/čas

Program zasadania
správa hlavnej kontrolórky obce

ARCHIV videa zastupitežstva 2010-2014

Spä


Š 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk