Google
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 8/2000

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo  zo dňa 15.marca 2000.

 

Obecné zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí uznieslo, že:

 

 

A/ Schvaľuje:

 

1.      Schvaľuje Záverečný účet obce Bernolákovo za rok 1999.

 

2.      Schvaľuje zástupcov obecného zastupiteľstva do školských rád v Bernolákove a to:

Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola – Jana Hlubíková, Miroslav Káčer

Športové gymnázium – Ing. Matej Biskupič, Mgr. Ján Trubač

Základná škola – Ing. Štefan Káčer, Oľga Režňáková

Materská škola, Hlavná ul. – Želmíra Ferková

Materská škola, Komenského ul. – Ing. Peter Hajzok

 

3.      Schvaľuje názov ulice v úseku  štátnej cesty I/61 v katastrálnom  území Bernolákovo na  ulicu „Senecká cesta“.

 

4.      Schvaľuje nájomnú zmluvu na prenájom časti prevádzkových priestorov na Trnavskej ul. so spol. MK Trans s.r.o. Bratislava.

 

5.      Schvaľuje zmluvu o spolupráci so spol. MK Trans s.r.o. Bratislava s pozmeňujúcimi návrhmi.

/tvorí prílohu uznesenia/

 

 

 

B/ Berie na vedomie:

 

            1. Informáciu o hospodárení obce Bernolákovo za rok 1999.

             

 2. Správu  hlavného kontrolóra o kontrole hospodárenia obce za rok 1999.

 

. 3. Informáciu o zhodnotení efektívnosti prevádzkárne obecného úradu za rok 1999.

 

Dňa 15. 3. 2000   Ing. Ľubomír P o ó r

starosta obce

Späť

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk