Google
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 7/99

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo zo dňa

15.decembra 1999.

Obecného zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí uznieslo, že:

 

A/ Neschvaľuje:

Komisiu na jednanie s p. Ing. arch. Kachlíkom, fy HUMA 90 spol.s.r.o. vo veci nájomnej zmluvy z 18.3.1993.

 

B/ Schvaľuje:

  1. Schvaľuje VZN č. 3/1999 o dani z nehnuteľnosti na rok 2000.
  2. Schvaľuje VZN č. 2/1999 o miestnych poplatkoch.
  3. Schvaľuje Trhový poriadok pre konanie príležitostných vianočných trhov.
  4. Schvaľuje rozpočet obce Bernolákovo na rok 2000.
  5. Schvaľuje kúpu pozemku pre regulačnú stanicu plynu od p. Jozefa Kalavského, bytom Obilná 13, Bernolákovo parc.č. 4915/48 o výmere 100 m2 v celkovej cene 5000,- Sk.

C/ Berie na vedomie:

  1.  
  2. 1. Informáciu o prenájme obecnej kuchyne v Tabačiarni

2. Informáciu o odvoze komunálneho odpadu z obce Bernolákovo.

.

D/Doporučuje:

OZ doporučuje starostovi obce cestou časopisu Bernolák oboznámiť obyvateľov obce o vzájomných vzťahov medzi obcou a fy HUMA pri prenájme kaštieľa s parkom s možnosťou riešenia.

 

Dňa 17.12.99

Ing. Ľubomír P o ó r

starosta obce

Späť


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk