Google
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 4/99

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo zo dňa

23. júna 1999.

Obecného zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí uznieslo, že:

 

A/ Schvaľuje:

  1. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo.

  2. Zásady hospodárenia s majetkom obce Bernolákovo.

  3. Trhový poriadok pre konanie miestnych hodov od 19.7. do 28.7.1999.

 

B/ Berie na vedomie:

  1. Žiadosť obyvateľov 18 b.j. na Dukelskej ul. č. 13 o zrušení rozhodnutia

o výstavbe garáží.

 

Dňa 23. 6. 1999

Ing. Ľubomír P o ó r

starosta obce

 

Späť


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk