Google
 
 
 
 
 

Obec Bernolákovo pre svoju činnosť vydala nasledovné dokumenty:

č.1/2006 upravuje postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach územnej samosprávy Obce Bernolákova (stiahnuť vo formáte *.pdf)

č.1/2000 technicko organizačné zabezpečenie zimnej služby a úddržby
na komunikáciách v obci Bernolákovo Operačný plán zimnej údržby

Smernica 1/2005 Registratúrny poriadok a registratúrny plán
Obecného úradu v Bernolákovo

Smernica, ktorou sa upravujú v súlade so zákonom číslo 377/2004 Z. z.
o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
podmienky ochrany nefajčiarov a zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisovSpäť

 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk