Menu
 

 

 
   
 
SAMOSPRÁVA OBCE BERNOLÁKOVO pre obdobie 2014 - 2018
   

Mgr. Richard Červienka
starosta obce

Mgr. Iva Pipíšková zástupca starostu

zoznam poslancov: predseda komisie
člen komisie kontakt
JUDr. Katarína Burešová
b. e.
Peter Hanic
a. b. g.
Radovan Hanic
b. 
Martina Jánošíková a. f. g.
a. f.
PhDr. Mária Kisková
c. d. g.
Katarína Koporcová
d. e.
Ing. Alexander Molnár c. 
c. f.
Mgr. Iva Pipíšková d. 
d. 
Ing. Ivan Trubač
a. c.
Miroslav Turenič b. 
b. f.
Ing. Jaroslav Vokoun e. 
b. e.

Kontakty na poslancov Obecného zastupitežstva v Bernolákove

Komisie obecného zastupitežstva :
a. komisia na ochranu verejného záujmu,
b. komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a územného plánovania,
c. komisia školstva, športu a mládeže,
d. komisia sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti,
e. komisia kultúry a kultúrneho dedičstva,
f. komisia financií, správy majetku obce a podnikania,
g. komisia na posudzovanie prenajímania nájomných bytov v obci Bernolákovo

Zloženie komisií obecného zastupitežstva 2014 - 2018

Zasadnutia obecného zastupitežstva 2014 - 2018

Účas poslancov na zasadnutiach obecného zastupitežstva 2014 - 2018

Prehžad hlasovaní poslancov na zasadnutiach obecného zastupitežstva 2014 - 2018

Interpelácie poslancov OZ a občanov obce

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupitežstva v Bernolákove

Rokovací poriadok obecného zastupitežstva
Rokovací poriadok komisií obecného zastupitežstva
Časový plán a náplň zasadnutí obecného zastupitežstva na rok 2017

Obecné zastupitežstvo tvorí 11 poslancov


archív obecného zastupitežstva: 2010-2014  2006-2010   2002-2006   1999-2001

Spä


Š 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk