Menu
 

 

 
   
 
   
Ing. źubomír Poór starosta obce
JUDr. Stanislav Bečica zástupca starostu
zatiaž nezriadená Obecná rada 
Predsedovia komisií OZ  

Darina Švardová

komisia financií, výstavby a územného plánovania
Katarína Koporcová komisia kultúry, školstva a športu
Helena Černayová komisia verejného poriadku a sociálnych vecí
Helena Černayová Komisia na ochranu verejného záujmu
 Zloženie komisií

Program zasadnutia OZ  - 2010 - 2011 - 2012 - 2013
- 2014

Zasadnutia OZ  2010 - 2014

Účas poslancov na OZ

Poriadok odmeňovanie poslancov

Rokovací poriadok


Obecné zastupitežstvo tvorí 11 poslancov

4 - nezávislí poslanci,

4 - poslanci za KDH ,

2 - poslanci za SMER - SD 

1 - poslanec za SDKÚ-DS, Most-Híd a SaS


Komisie Obecného zastupitežstva obce Bernolákovo zasadajú vždy 14 dní pred konaním zasadnutia obecného zastupitežstva

 

 

archív obecného zastupitežstva: 2006-2010   2002-2006   1999-2001

Spä


Š 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk