Google
 
 
 
 
 


   
Ing. Ľubomír Poór starosta obce
nezvolený zástupca starostu
Obecná rada   nie je ustanovená
Predsedovia komisií OZ  
 Ing. Peter Hajzok predseda komisie výstavby, dopravy a ŽP
Ing. Biskupič Matej predseda komisie financií
Mgr. Pipíšková Iva predseda komisie sociálno-zdravotnej
Terézia Varečková predseda komisie kultúry a spoločenských aktivít
Katarína Buzgovičová, Mgr. predseda komisie školstva a športu
Štefan Zemánek, preds. komisie verejného poriadku,obchodu a služieb

 zloženie komisií - zasadnutia OZ - účasť poslancov na OZ

Obecné zastupiteľstvo tvorí 11 poslancov

5 - nezávislí poslanci, 3 - poslanci za KDH  a 3 - poslanci za SNS

Rozdelenie poslaneckých obvodov
obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  uznesením č. 1/15/2002 z 18.12.2002
schválilo rozdelenie poslaneckých obvodov nasledovne :

Priezvisko a meno  Názvy ulíc počet obv.
     
Ing. Biskupič Matej Bernolákova, Fándlyho, Slaná, Vršky, Záhradná 407
     
Černayová Helena Budovateľská, Clementisova, Gaštanova alej, Grobská, 421
  Horný dvor, Kaštieľ, Strojárenská, Svätoplukova, Tajovského

 
Zemánek Štefan Družstevná, Komenského, Plemenárska, Senecká cesta 411
     
Mgr.Pipíšková Iva Dukelská. Jesenského, Orechová, Poštová, 442
     
Varečková Terézia Hviezdoslavova, Hlavná, Školská, Viničná 430
     
Kúty Milan Hlinkova , Kalinčiakova, Lekárenská, Nálepkova č.1-37, 422
  Národného oslobodenia, Štúrova

 

 
Senáši Juraj Kvetná, Nálepkova,  č.38-100, Staničná, Železničná, 424
     
Mgr.Buzgovičová Katarína Krátka, Potočná, Poľovnícka, Poľná, Stredná, 418
  Trnavská č. 184-200

 

 
Jurčová Božena Hlboká, Hrušková, Kollárova, Mostová, Trnavská č. 139-183 , Topoľový rad 427
   
Ing.Hajzok Peter Obilná, Tabáková, Trnavská č. 74-138 424
     
Káčer Miroslav Broskyňová, Dunajská, Jabloňová, Lesná, Lúčna, Mierová,  
  Nevädzová, Púpavová, Rezedová, Sadová  
  Slivková, Stromová, Šalviová, Trnavská č.1- 73 , Višňová 416

 

e-mail obec@bernolakovo.sk                                                     archív obecného zastupiteľstva 1999-2002

 

Späť


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk