Spolok záhradkárov Bernolákovo


Dňa 21.3.2015 sa konal XXVII. ročník výstavy a ochutnávky vína
v kultúrnom dome v Bernolákove


dokument PDF
Spolok záhradkárov  Bernolákovo zorganizoval už XXVII. ročník, výstavy  a ochutnávky vín.
Rok 2014 bol pre pestovateľov  zlý a v niektorých oblastiach až kritický, toto malo dopad na počet vystavovateľov  a počet vzoriek.

Vzorky na výstavu sa preberali 6. a 7. marca. 2015.

Na výstave sa zúčastnilo 31 vystavovateľov s 88 vzorkami vín, pričom  bielych  odrôd bolo 63 vzoriek, z červených  18 vzoriek a z ružového vína - rosé – 7 vzoriek.
Domácich vystavovateľov bolo 16 s 53 vzorkami.
Degustácia predložených vzoriek sa uskutočnila 10. marca 2015.

Tri nezávislé degustačné komisie rozhodli a ocenili  vína dodané na výstavu nasledovne :
•    Šampión  výstavy:  
     - z bielych vín:  Rulandské biele roč. 2014,  Ing. Maroš Bognár
     - z červených vín:  Cabernet Sauvignon roč. 2012,  Ing. Veronika Jurčovičová
•    zlatú medailu (88-100 bodov)  získalo 15 vín,
•    striebornú medailu (80–87,99 b.) získalo 39 vín,
•    bronzovú medailu (72–79,99 b.)  získalo 29 vín,
•    bez ocenenia (menej ako 72 bodov)  3 vzorky

Víno  Cabernet Sauvignon rose  roč. 2014 z Vinárstva Korbaš bolo osobitne  ocenené za získanie  najvyššieho  bodového hodnotenia z ružových vín.

Výstava a posedenie spojené s ochutnávkou vín sa konali 21. marca 2015 v Kultúrnom dome.
Na výstave okrem  miestneho obyvateľstva sa zúčastnili  aj návštevníci z okolitých obcí.

Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk