Spolok záhradkárov Bernolákovo


Dňa 22.2.2015 o 15.00 hod sa konala členská schôdza Spolku záhradkárov Bernolákovo

  Zápis z členskej schôdze konanej dňa 22.2.2015 v Kultúrnom dome v Bernolákove
Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk