Menu
 

 

 
   

<- Oddelenie ochrany životného prostredia

SPRÁVNE KONANIA

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach,
v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní je potrebné doručiť  písomne, alebo mailom na adresu: obec@bernolakovo.sk.

Číslo
konania
Dátum
začatia
Dátum
zverejnenia
informácie
Lehota
na potvrdenie
záujmu byť
účastníkom
konania
Predmet
konania
1106-1255-1139/16, Há/958/2016
9.3.2016
10.3.2016
5 pracovných dní
výrub 6 ks dreviny na obecnom pozemku parc. 2776/145, 2776/34 k. ú. Bernolákovo, areál materská škola, základná škola Z dôvodu prístavby ZŠ, MŠ
539/2016
5.2.2016
5.2.2016
5 prac. dní
realizácia projektu Triblavina, kostrová infraštruktúra, komunikácie Bernolákovo, výstavba obslužnej komunikácie – Vetva 2
3544/2015
15.12.2015
14.1.2015
5 prac. dní
Z dôvodu výstavby Národná diaľničná spoločnosť požiadala o súhlas na výrub drevín pre: diaľnica D1 BA-TT, križovatka Triblavina - SO 801-00 prístupová cesta na stavenisko z cesty I/61 – 90 ks drevín SO 102-00 komunikácia MZ 12/50, f.t. B2 – 12 ks drevín
5862-805-5876/15
3.11.2015
9.11.2015
5 prac. dní
výrub 23 ks topoľ čierny na obecnom pozemku parc. 1558/3 k. ú., Brusnicova ul. Bernolákovo
Dôvod: sťažnosti obyvateľov - výška drevín viac ako 20 m, z väčšej časti preschnuté a mnohé sú vnútri duté. Suché konáre padajú na cestu a do záhrad okolitých domov. Ohrozujú zdravie a život ľudí a v okolí vznikajú škody na majetku
Há/3105/2015
30.10.2015
3.11.2015
5 prac. dní
výrub 1 ks tuja na súkromnom pozemku parc. č. 1558/22, k. ú. Bernolákovo
Dôvod: drevina je nahnutá, ohrozenie zdravia a poškodenie RD
2948/2015
19.10.2015
21.10.2015
5 prac. dní
výrub drevín 2 ks smrek, parc. č. 4777/11, k.ú.Bernolákovo
2618/2015
25.9.2015
15.10.2015
5 prac. dní
Výrub drevín, 2 ks orech, parc. č. 1840/42, k.ú. Bernolákovo
2725/2015
5.10.2015
15.10.2015
5 prac. dní
výrub 1 ks orech, par. č. 1558/184, k.ú. Bernolákovo
1399/2015
27.5.2015
1.6.2015
5 prac dní
stavba: cyklotrasa Ivanka pri Dunaji. Obec Ivanka pri Dunaji požiadala o súhlas na výrub drevín z dôvodu vybudovania cyklotrasy v dĺžke 1608m. Jedná sa o projekt z Eurofondov. Do projektu sa dá nahliadnuť na obecnom úrade v Ivanke pri Dunaji
687/2015
8.3.2015
16.3.2015
5 dní
Výrub stromov, 5 ks smrek,1 ks borovica, parc. č. 2752/9, 2752/65 k. ú. Bernolákovo
360/2015
4.2.2015
11.3.2015
5 prac dní
Výrub stromu, 1 ks strieborný smrek, 1 ks borovica
Parc. č. 2748/42 v k. ú. Bernolákovo

519/2015
23.2.2015
11.3.2015
5 prac dní
Výrub stromu, 1 ks jabloň, parc. č. 704/7 k. ú. Bernolákovo

634/2015
05.3.2015
11.3.2015
5 prac dní Výrub stromu 1 ks smrek, par. č. 4885/55, k.ú. Bernolákovo

360/2015
4.2.2015
16.2.2015
5 prac dní
výrub stromu- 1 ksborovica, 1 ks smrek,
parc.č. 2748/42, k.ú. Bernolákovo

179/2015
21.1.2015
16.2.2015 5 prac dní výrub stromu-1 ks smrek, Trnavská 5 Bernolákovo

2693/2014
4.12.2014
19.12.2014
5 prac. Dní
stavba: diaľnica D1 BA-TT, križovatka Triblavina -
napojenie na cestu I/61, 0-etapa
Národná diaľničná spoločnosť BA, požiadala
o súhlas na výrub 14 ks stromov z dôvodu výstavby

Há/2451/14
10.11.2014
18.11.2014
5 prac. Dní výrub stromu, 1 ks smrek,
parc.č. 2741/385 k.ú. Bernolákovo
Há/2419/14
5.11.2014
18.11.2014
5 prac. Dní výrub stromu, 1 ks borovica,
parc.č. 4777/595 k.ú. Bernolákovo
Há/2408/14
5.11.2014
18.11.2014
5 prac. Dní výrub stromu, 1 ks borovica,
parc. č. 2739/55 k.ú. Bernolákovo
Há/2357/14
29.10.2014
18.11.2014
5 prac. Dní Výrub stromu, 1 ks smrek
parc. 4896/11, k.ú. Bernolákovo
Há/2309/2014
24.10.2014
29.10.2014
5 prac. Dní
výrub 2 ks smreka
par.č. 485/3, 486/1, 486/2,
k.ú. Bernolákovo
Há/2257/2014
17.10.2014
29.10.2014
5 prac. dní
výrub náletových drevín,
par,č. 2777/14, 2793/11
k.ú.Bernolákovo
1417/14

11.7.2014
5 prac. dní výrub 1 stromu
parc. č. 4880/42
k. ú. Bernolákovo
z dôvodu zlého zdravotného stavu,
drevina je úplne vyschnutá.Späť


© 2005 - 2015 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk