Menu
 

 

 
   

ARCHIV ROZPOČTOV

Pripomienky a návrhy posielajte na adresu : obec@bernolakovo.sk 

Prehľad rozpočtov v jednotlivých rokoch

 
Rok   
Príjmy Výdaje  


 2017
 
Rozpočet-2017-I.-prehľad-podľa-zákona.pdf

Rozpočet-2017-II.-rekapitulácia.pdf

Rozpočet-2017-III.-príjmy.pdf

Rozpočet-2017-IV.-výdavky.pdf

Rozpočet-2017-V.-základná-škola.pdf

Komentár-k-rozpočtu-2017-a-výhľadový-komentár-na-roky-2018-2019.pdf

Programový-rozpočet-2017.pdf

2017-rozpoctove-opatrenie-c-1.pdf


 2016
 
NAVRH zmeny rozpočtu 2016

Komentár k návrhu zmeni rozpočtu 2016

Rozpočtové opatrenie č.1

Rozpočtové opatrenie č.2

Rozpočtové opatrenie č.3

Rozpočtové opatrenie č.4

Rozpočtové opatrenie č.5

Rozpočtové opatrenie č.6

Rozpočtové opatrenie č.7

Rozpočet na rok 2016

Programový rozpočet 2016

Komentár k rozpočtu 2016 a výhľadový komentár 2017-2018


 2015
 
Záverečný účet obce Bernolákovo za rok 2015

Zmena rozpočtu 2015

Komentár k zmene rozpočtu 2015

Čerpanie rozpočtu k 31.7.2015

Komentár k plneniu rozpočtu k dátumu 31.07.2015:

Rozpočet obce Bernolákovo
na rok 2015 
+ výhľadový rozpočet na roky 2016-2017


Komentár k rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2015

Programový rozpočet
 
 2014
 
Záverečný účet obce Bernolákovo za rok 2014 - návrh 
Rozpočet na rok 2014
ZMENA s komentáromzmena rozpočtu na rok 2014 schválená  obecným zastupiteľstvom 23.9.2014 
Rozbor plnenia Rozpočtu za 1.polrok 2014
s komentárom
Rozpočet na rok 2014
s komentárom


Programový rozpočet 

 2013

Záverečný účet
Obce Bernolákovo
za rok 2013.
Individuálna
výročná správa obce
za rok 2013
Plnenie rozpočtu obce
za rok 2013
Tabuľka plnenia rozpočtu a komentár k plneniu rozpočtuRozpočet na rok 2013
ZMENA s komentárom 
Rozpočet na rok 2013 s komentárom
 

Programový rozpočet
 2012

Záverečný účet Obce Bernolákovo za rok 2012. Monitorovacia správa programového rozpočtu za rok 2012.


Plnenie rozpočtu obce
za rok 2012
tabuľka plnenia rozpočtu a komentár k plneniu rozpočtu za rok 2012


 2011
Záverečný účet 2011
Rozpočet 1993

 
 
Záverečný účet
Rozpočet 1992

 
 
Záverečný účet
Rozpočet 1991

 
 
Záverečný účet
Rozpočet 1990

 
 
Záverečný účet

 


Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk