Menu
 

 

 
 

Obecný Majáles

1. máj 2016


V Bernolákove sa v zmysle tradície oslavoval Sviatok 1. mája veľkým zábavno-kultúrnym podujatím. Obecný majáles pred Kultúrnym domom patrí k veľkým podujatiam, na ktorom si nájdu svoje viaceré vekové i záujmové skupiny obyvateľov. Aj tento rok boli pre deti k dispozícii nafukovacie atrakcie, decká si mohli zajazdiť na poníkoch. Predávali sa popkorny či obľúbená cukrová vata. Pre dámy boli k dispozícii zástupkyne kozmetickej firmy Mary Key, ktoré predviedli ukážky líčenia, dámy mohli získať poukážky do kozmetických salónov. Po celé popoludnie a večer bol k dispozícii bufet s nápojmi i tradičnou cigánskou pečienkou. V popoludňajšom programe sa prezentovali žiaci tanečného, speváckeho i hudobného odboru miestnej ZUŠ, muzikálová speváčka Mária Gašparovičová a dychová hudba Vajnoranka. Vo večernom programe zahrala miestna kapela Lola band, vynikajúci Queen revival kapela Princess z ČR a na záver zahral a zaspieval stále populárny Pavol Hammel so sprievodom Petra Preložníka. Počasie bolo prajné a nálada i atmosféra bola vynikajúca. Usporiadatelia konštatovali, že ,,námestíčko,, pred Kultúrnym domom na akcie takéhoto rozsahu už pomaly kapacitne nestačí.

Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk