Menu
 

 

 
 

Filmový klub Bernolákovo

26.2.2016

Nový projekt Filmový klub, ktorý sa zameriava na priaznivcov náročnejších a umelecky hodnotnejších filmov, sa úspešne uviedol premietaním snímky dánskeho režiséra Larsa von Triera – Melancholia. Tento film, ocenený na medzinárodnom filmovom festivale v Cannes ale i na ďalších festivaloch, si vybrali diváci v ankete ktorá prebiehala mesiac pre samotným premietaním. Melancholiu v premiérovom premietaní v Bernolákove videli diváci 26.2. v Kultúrnom dome. Súčasťou večera bolo aj žrebovanie drobnej ceny pre účastníkov premietania. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o projekt zameraný na užší okruh priaznivcov prišlo na prvé premietanie klubu návštevníkov nad očakávanie. Veríme, že priaznivci klubu nám ostanú verní a naše rady sa ešte rozrastú.Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk