Menu
 

 

 
 

Slávnostný zápis detí do pamätnej knihy obce

8.8.2015


 Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk