Menu
 

 

 

 

 

Kultúrny dom

Kultúrny dom bol postavený v roku 1964 a v r. 1992 - 1993 prešiel čiastočnou rekonštrukciou.
Stojí v centre obce na Hlavnej ulici a spravuje ho Obec Bernolákovo.

Get the Flash Player to see this rotator.

     Priestory kultúrneho domu poskytujú možnosť občanom a organizáciám usporadúvať kultúrne a spoločenské podujatia i komerčné služby. Konajú sa tu divadelné, tanečné predstavenia, koncerty, školské podujatia, tanečné zábavy a plesy, zasadania, schôdze, výstavy, akadémie...
Priestory umožňujú tiež krúžkovú a klubovú činnosť. Organizujú sa tu jazykové kurzy, prebiehajú nácviky tanečných súborov.
Priestory KD je tiež možné prenajímať na rôzne prezentačné i predajné akcie.

V kultúrnom dome je veľká sála s pódiom s kapacitou 220 miest na sedenie. Pódium je vybavené zvukovou a svetelnou technikou.

Malá sála, tzv. zasadačka s kapacitou 50 miest je vybavená premietacou technikou s možnosťou pripojenia PC, DVD a videa.

Vo vestibule KD sa nachádza okrem šatne pre návštevníkov a toaliet aj malý barový pult.

     Bližšie informácie o akciách v kultúrnom dome a o poskytovaní prenájmov a informácie o činnosti, prevádzke a poplatkoch v knižnici na mailovej adrese andrea.grebeciova@bernolakovo.sk alebo na t.č. 45993911 kl. 115Prenájom priestorov v Kultúrnom dome je možný  - na základe písomnej žiadosti
-  na adresu Obecný úrad, Hlavá 111, Bernolákovo
-  faxom na t.č. 0245993763
-  na adresu KD Bernolákovo, Hlavná 107, Bernolákovo
-  mejlom na adresu andrea.grebeciova@bernolakovo.sk

Cenník prenájmu priestorov KD, platný od 1.1.2011

Vestibul - 7  € 93,5 m2
Malá sála - 10€
77,8 m2
Veľká sála - 24  €
220 m2
Šatňa pre účinkujúcich - 4  € 
20,7 m2
Celý objekt - 40 €Pre občianske združenia a spoločenské organizácie pôsobiace na území obce je poskytovaná 50% zľava. Základné školy, Materská škola, Základná umelecká škola bez poplatku.
Cena platí za každú začatú hodinu.

Obecná knižnica

Obecná knižnica je súčasťou Kultúrneho domu a slúži všetkým občanom z Bernolákova , aj z okolitých obcí.
Zriaďovateľom knižnice je Obec Bernolákovo.
V súčasnosti knižničný fond tvorí okolo 26000 knižničných jednotiek a má 450 stálych čitateľov.
 
Základným predmetom činnosti je :
- získavanie, spracovanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh a časopisov
- budovanie univerzálneho knižničného fondu
- poskytovanie knižnično-informačných služieb
- zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby
 
V knižnici sú dve oddelenia
- pre dospelých – obsahuje romány, dobrodružnú a historickú literatúru, detektívky, cestopisy, životopisy, poéziu, literatúru faktu
- pre deti a mládež – obsahuje rozprávky, leporelá, romány pre mládež, mimočítankovú literatúru, odbornú literatúru
                                           
Knižničný fond obsahuje  :
romány, dobrodružnú a historickú literatúru, detektívky, cestopisy, životopisy, poéziu, literatúru faktu
-odporúčanú literatúru pre študentov SŠ
-noviny a časopisy                                        
-pre deti a mládež 
-fond obsahuje rozprávky, leporelá, romány pre mládež, povinné čítanie pre žiakov ZŠ, odbornú literatúru
 
 
Čitateľom je k dispozícií:
-voľný výber kníh
-priestor na čítanie časopisov, novín

Zápisné v knižnici

Deti do 15 rokov :   bez poplatku
Mládež 15-19 r.   :   1 €
Dospelí               :   2 €
Dôchodcovia       :   1 €
                                                                               
 

Výpožičný čas

Pondelok  :  14.00 – 18.00
Utorok      :  13.00 -  16.00
Streda      :    zatvorené
Štvrtok     :   10.00 – 19.00
Piatok      :  13.00 – 15.00

 
Kontakt :  tel.č. 45993922
email :  andrea.grebeciova@bernolakovo.sk

Propagačné plochy

Obec Bernolákovo v záujme kultivovaného oznamovania o aktivitách v obci umiestnila na  vybraných miestach nové propagačné plochy určené na lepenie plagátov. Tieto plochy sú majetkom obce a je tiež možné poskytnúť ich na krátkodobý prenájom fyzickým i právnickým subjektom. Reklamné plochy slúžia na oznamovanie o kultúrnych, spoločenských, športových aktivitách ale aj na krátkodobé reklamné oznamy.

V prípade záujmu o umiestnenie plagátov  do rozmeru 85x60 cm je možné dohodnúť na telefónnych číslach 02/45993922, 02/45993911 kl. 115, prípadne na adrese andrea.grebeciova@bernolakovo.sk .Plagáty dodané záujemcami budú vylepené pracovníkom Obecného úradu v dohodnutom termíne. Táto služba vrátane prenájmu je spoplatňovaná podľa cenníka. Nových propagačných plôch je na území Bernolákova 30 a nachádzajú sa na desiatich miestach v obci.
Tlač plagátov nezabezpečujeme.
Akékoľvek vylepovanie bez súhlasu majiteľa plôch je zakázané a plagáty budú okamžite odstránené. Poškodzovanie reklamných stojanov a na nich umiestnených plagátov bude trestané peňažnými pokutami cestou Obecnej polície v zmysle prijatého VZN. 

Cenník prenájmov s vylepením:

1 plocha   na dobu 1 – 15 dní    1,50,- €
1 plocha   na viac ako 15 dní    2,- €
V cene je zahrnuté aj odstránenie plagátu po uplynutí doby nájmu, maximálny počet plagátov je 30 kusov.


 

Späť

 


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk