Menu
 

 

 
 

Znak_OP_Bernolakovo_Bez_cisla.jpg

Obecná polícia, Viničná 2 , 900 27 Bernolákovo

Tel. 0918 88 22 22
Náčelník Obecnej polície : Milan  Krampl (nacelnik.ocp.ceklis@gmail.com)  
Zástupca náčelníka  Obecnej polície: Vladimír Hupka
 

Späť
 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk