Menu
 

 

 
 
 
OBECNÝ ÚRAD

Bol postavený v rokoch 1940-41. Slúžil aj ako byt pre notára v obci. V priebehu rokov bol upravovaný vo vnútorných priestoroch , vybudované kancelárie, svadobka. Značnou úpravou urad prešiel v deväťdesiatych rokoch. Okrem rekonštrukcie balkónov na kancelárie aj výmena a úprava strechy a vybudovanie nových kancelárií na druhom poschodí.

KULTÚRNY DOM

Kultúrny dom bol postavený v roku 1964 a v r. 1992 - 1993 prešiel čiastočnou rekonštrukciou.
Stojí v centre obce na Hlavnej ulici a spravuje ho Obec Bernolákovo.

NOVÁ ŠKOLA

Budova na Komenského ulici postavená v šesťdesiatych rokoch. Zabezpečuje sa v nej výuka pre žiakov v ročníkoch 5 až 9. V celom areále je aj družina a telocvičňa.

   
ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Budova bola v roku 1995 rekonštruovaná z bývalej budovy lekárne a dnes sú v jeho priestoroch umiestnené ambulancie pre dvoch obvodných lekárov, detskej lekárky, zubára a lekáreň. 

   
DOM  NÁDEJE

Budova postavená v osemdesiatych rokoch.  

   

KAŠTIEĽ

Patrí medzi najkrajšie barokové stavby na Slovensku. Dal ho postaviť gróf Esterházy v rokoch 1714-22. Stavebné úprav boli uskutočnené v 18. storočí a po požiari v roku 1911. Tvorí ho jednoposchodová trojkrídlová budova do pôdorysu U. Celú fasádu ukončuje balustráda s dvoma plastikami a oválna veža krytá kopulou.

   
hrad

Čeklísky hrad

Nepatrné ruiny hradu postaveného zrejme v 13. storočí (presný dátum vzniku nie je známy). Hrad mal strategickú strážnu funkciu a tvoril akúsi bránu do údolia Váhu. Z terasovitej vyvýšeniny, na ktorej je postavený je výhľad na Podunajskú nížinu a Bratislavu.

   

KAPLNKA SV. ANNY

Kaplnku sv. Anny dal vybudovat gróf Esterházy v severozápadnom cípe parku v roku 1724. Je to baroková stavba centrálneho polygonálneho pôdorysu s obdlžnikovým presbytórom, ktorý je zaklenutý pruskou klenbou. Celá lod je krytá kupolou. Fasáda je clenená nárožným pilastrami s rímsovou hlavicou. Nad portálom je tympanom, v ktorom je reliéf. V súcasnosti slúži na cirkevné obrady. Kaplniek tohoto druhu sa zachovalo velmi málo. Reprezentuje hodnotnú architektúru a má bohatý barokový inventár.

   

POMNÍK ANTONA BERNOLÁKA

Pomník pamiatke priekopníka spisovnej slovenčiny a zakladatela Slovenského učeného tovarišstva Antona Bernoláka, ktorý u nás pôsobil ako rímskokatolícky farár a dekan (1787 - 1791), bol odhalený 10. októbra 1937. Nachádza sa pred rímskokatolíckou farou. Je postavený na stupnovitom podstavci z umelého kamena. Má štvorcovú podstavu, na ktorej je umiestnený pylón zužujúci sa ku spodu. Na vrchu pylónu je bronzová busta.

   
železničná stanica ŽELEZNIČNÁ STANICA

pôvodný stav pred rekonštrukciou
Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk