časopis Bernolákoriginálny autogram Antona Bernoláka


Archív
REDAKČNÁ RADA
Katarína Barošová
Mária Mollerová
Ľuba Šajdová

Denisa Kancírová (predsedníčka redakčnej rady: číslo 1/2015 - číslo 1/2016)

Dátum uzávierky nasledujúceho čísla časopisu   23.5.2016

1/2016  22.2.2016 (číslo bude na mesiace marec až máj)
2/2016  23.5.2016 (jún až august)
3/2016  22.8.2016 (september až november)
4/2016  21.11.2016 (december až február 2017)


VYDÁVA
Obecný úrad Bernolákovo v náklade 2400 výtlačkov

Registrované Okresným úradom Senec pod č. OÚ SC - 4/98

Grafická úprava:
Izabella Bangová (čísla 1 a 2/2015)
Mária Mollerová (číslo 3/2015)
Martina Ostatníková (číslo 4/2015 - súčasnosť)

Vaše príspevky zasielajte na e-mailovú adresu:

PRÍSPEVKY.

Svoje príspevky do časopisu Bernolák môžete:
1) posielať elektronicky na mailovú adresu:
    casopisbernolak@gmail.com
2) odovzdať v podateľni Obecného úradu
3) vhodiť do schránky v kultúrnom dome, ktorá je umiestnená
    v chodbe pri vstupe.

Ako zasielať elektronické príspevky:
1) vo wordovom dokumente, ak ide o písaný text
2) s názvom príspevku
3) s riadnym podpisom autora (preferujeme meno a priezvisko)
4) pri obrázkoch aj fotografiách je dôležitý zdroj (!) – z vlastnej
    zbierky, internet, a pod.
5) s riadnym označením fotografií/obrázkov (ak ide
    o viaceré príspevky, prípadne pri rozlíšení v jednom článku)
6) oznam o špeciálnych požiadavkách k príspevku,
    ak ich autor má

OZNAMY:

• Počet členov redakčnej rady nie je konečný. Radi privítame
    nových členov!
• V prípade, že nechcete byť členom redakčnej rady,
    ale radi by Ste niečím prispeli, alebo nám poskytli
    dobrý nápad, tak sú tu pre Vás tieto možnosti:
  o Ak by Ste mali nápady na články, ktoré by mohli
    byť už v ďalšom čísle, napíšte nám na našu mailovú
    adresu s predmetom správy „nápady“.
  o Ak neviete o čom písať, ale máte chuť, napíšte nám
    a spolu niečo vymyslíme! Môžete nám písať na
    našu mailovú adresu s predmetom správy „redaktor“.

CENNÍK PLOŠNEJ INZERCIE.

formát časopisu: A4 210x297 mm
cena za PR článok - 120€
1/2 strany (181x131mm) - 60€
1/3 strany (181x86mm) - 40€
1/4 strany (90x131mm) - 30€
1/6 strany (90x86mm) - 20€
1/8 strany (90x65mm) - 15€

CENNÍK RIADKOVEJ INZERCIE.

Cena jedného miesta riadkovej inzercie je 10 eur.
(Jedno miesto riadkovej inzercie predstavujú dva riadky, v ktorých by mali čitatelia nájsť potrebné informácie o tom, čo predávate, za akú sumu a kontakt na Vás)

Postup pri podaní inzerátu:
1. Zaslanie inzerátu na mailovú adresu časopisu alebo odovzdanie
    v tlačenej forme v podateľni Obecného alebo v Kultúrnom dome
    s presnými informáciami o inzeráte
    (veľkosť inzerátu podľa platného cenníka, kontakt)
2. Inzerát bude posúdený redakčnou radou.
3. Zaslanie fakturačných údajov (meno a priezvisko alebo názov firmy,
    adresu, r.č. alebo IČO a DIČ).
4. Vystavenie faktúry (až po vydaní časopisu!) Obecným úradom.
5. Platba.

Parametre inzerátu:
Pdf s 300dpi (prispôsobené veľkosti v akej má byť inzerát zverejnený).
Redakčná rada si vyhradzuje právo neuverejniť irelevantné inzeráty.Na prezeranie časopisu budete potrebovať Adobe Acrobat Reader, ktorý si môžete zdarma stiahnuť na domovských stránkach spoločnosti Adobe Systems Incorporated
stiahnuť Adobe Acrobať Reader

© 2006-2015 OcÚ Bernolákovo. Túto stránku prevádzkuje www.bernolakovo.sk